SP19

Liên hệ

Bức tượng ngửa mặt lên thường được sử dụng để biểu thị sự kiêu hãnh, tự tin và quyết tâm. Thông qua cách thể hiện này, tác giả đã muốn truyền tải thông điệp về tinh thần mạnh mẽ, sức mạnh và khả năng vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Danh mục: